Loading...
nl

Privacy & Voorwaarden


Voorwaarden

Wij vinden het heel belangrijk, dat iedereen hier op deze website respectvol met elkaar omgaat, hier waken wij over. Wij hanteren een no-nonsense, zero tolerance beleid ten aanzien van mensen die bewust kwetsende en/of racistische uitlatingen en (expliciet) sexueel getinte, of aan wapens, of drugs gerelateerde content plaatsen. Simpel: Kun je je niet gedragen, dan ben je hier niet welkom. Je gaat, als je deze website gebruikt, akkoord met onze voorwaarden. (-Lees deze eerst door, zodat je daarvan op de hoogte bent-)

Verder laten wij iedereen vrij en zetten ons met hart en ziel in voor betrouwbaar, eerlijk, leuk en zo goed mogelijk persoonlijk contact tussen de bezoekers van deze website. Als je wilt, kunnen/zullen wij je (persoonlijk) bijstaan met tips en goede adviezen. Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk hiervoor eerst in onze Veel Gestelde Vragen rubriek.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving op Campervrienden.nl laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens (email adres), uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Campervrienden.nl voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Campervrienden.nl. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Campervrienden.nl, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Campervrienden.nl, etc. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Campervrienden.nl, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per e-mail – te informeren over producten en diensten van Campervrienden.nl. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Campervrienden.nl.


Beveiliging van persoonsgegevens

Campervrienden.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Campervrienden.nl haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Campervrienden.nl is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.


Recht op verzet

Campervrienden.nl is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u geen (commerciële) informatie meer van Campervrienden.nl wenst te ontvangen over de diensten van Campervrienden.nl, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar info(at)campervrienden.nl.


Wijzigingen Privacy Statement

Campervrienden.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient deze pagina met onze gebruikers voorwaarden / privacy statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.


Privé foto's!
Vraag mij het wachtwoord
Privé foto's!
Vraag mij het wachtwoord
Privé foto's!
Vraag mij het wachtwoord